Lees klantwaardering  9,6

Voor informatie: 0341 - 25 84 10
Ma t/m vr 08:00-17:00 uur
Za 09:00-12:00 uur

Orbea garantie

WETTELIJKE GARANTIE
Orbea biedt een wettelijke garantie van twee jaar.

Dekking
Orbea biedt op alle artikelen die Orbea maakt en/of distribueert een garantie tegen eventuele gebreken gedurende de eerste twee jaar na aankoop. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper van het artikel, die in geval van enig gebrek recht heeft op volledig gratis reparatie en/of vervanging van het defecte artikel. Deze wettelijke garantie van Orbea sluit naadloos aan bij de wettelijke garantie en verkoopgarantie van de fabrikanten en dealers van de afzonderlijke onderdelen, van andere merken, die op onze fietsen zijn gemonteerd. In geval van gebreken aan dergelijke onderdelen moet de gebruiker een individuele garantieclaim indienen bij de betreffende fabrikant of dealer.

Algemene voorwaarden
Bij het indienen van een garantieclaim onder deze voorwaarden dient de gebruiker een kopie van het aankoopdocument (de factuur) van de fiets te verstrekken aan Orbea of de dealer. De gebruiker dient het gekochte artikel in goede staat te onderhouden, volgens de instructies en aanbevelingen zoals beschreven in het instructieboekje dat bij de fiets wordt geleverd en de handleidingen die op de website van Orbea zijn gepubliceerd. Orbea heeft het recht om garantieclaims af te wijzen als deze een direct gevolg zijn van gebrekkig onderhoud door de gebruiker. Deze garantie geldt in geen geval voor schade of gebreken als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de fiets, het aanbrengen van niet originele accessoires die niet worden geleverd of gemonteerd door de fabriek of ongepaste behandeling of onderhoudshandelingen door de gebruiker of door een derde die namens de gebruiker handelt. Normale slijtage van slijtagegevoelige onderdelen van het artikel zijn in geen geval gedekt onder deze garantie. Vanwege de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van een fiets op de weg of paden en de risico's die daarbij horen, geldt deze garantie alleen voor de vervanging van gebrekkige onderdelen en dekt deze geen letselschade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een defect dat tijdens het gebruik ontstaat. In geval van een verkeersongeval is de garantie van Orbea ongeldig, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt. Deze garantie geldt in geen geval voor onderdelen van een elektrisch systeem die zonder voorafgaande toestemming van Orbea zijn verwijderd of gemanipuleerd om de functie ervan te wijzigen.

Verwerking
Om een garantieclaim te verwerken, dient de gebruiker naar het verkooppunt te gaan waar hij/zij het artikel heeft gekocht, zodat de dealer de wettelijke garantie kan verwerken. Als het voor de gebruiker onmogelijk of overmatig moeilijk is om die dealer te bezoeken, dan kan deze bij een andere officiële Orbea dealer terecht om de claim te verwerken. Bij het indienen van een garantieclaim onder deze voorwaarden dient de gebruiker een kopie van het aankoopdocument (de factuur) van de fiets te verstrekken aan Orbea of de dealer. Deze garantie is afhankelijk van de beslissing van onze monteurs over de aard van het gebrek van het artikel nadat zij het betreffende onderdeel hebben bekeken. Als reparatie onmogelijk is en Orbea ervoor kiest het artikel te vervangen, levert Orbea een vergelijkbaar vervangend artikel of, als dit vanwege de voorraad niet mogelijk is, een ander artikel van dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen. Orbea kan gepersonaliseerde artikelen in het MyO assortiment vervangen door vergelijkbare artikelen in het huidige kleuraanbod als het gepersonaliseerde artikel niet kan worden gereproduceerd. Consumenten kunnen reclameren via het online platform voor geschillenbeslechting. Hier staat ook de lijst met organisaties voor geschillenbeslechting in de EU

orbea-terra-gravelbike-alma-oiz

LEVENSLANGE GARANTIE
Orbea wil graag een levenslange garantie geven onder onderstaande voorwaarden, nadat de wettelijk garantieperiode is verstreken.

Dekking
Als aanvulling op de wettelijke garantie geeft Orbea alle gebruikers vrijwillig een gratis, levenslange Orbea garantie, te weten een levenslange garantie (d.w.z. zonder tijdslimiet) op alle frames en vaste voorvorken die op onze fietsen zijn gemonteerd, met dekking van breuken en scheuren. Onder de term "frame" worden in deze voorwaarden alle frames van Orbea en de vaste voorvorken van het eigen merk verstaan. In de zin van deze commerciële garantie bestaat een "frame" uit de liggende en staande achtervorken, de boven- en onderbuis en de zitbuis van volledig geveerde frames, maar geen andere onderdelen die op frames kunnen worden gemonteerd (deze worden beschouwd als reserveonderdelen) en geen verende voorvorken. Deze levenslange Orbea garantie geldt ook voor één jaar na afloop van de wettelijke garantieperiode (d.w.z. tot drie jaar na aankoop van het artikel door de gebruiker) in geval van verf- of lakschade en corrosie van alle frames en vaste voorvorken. Onder deze levenslange Orbea garantie hebben kopers recht op reparatie en/of vervanging van beschadigde artikelen in geval van breuken of scheuren in het frame en/of vaste voorvorken.

Algemene voorwaarden
Deze garantie is uitsluitend beschikbaar voor oorspronkelijke kopers die binnen 30 dagen na aankoop het online registratieformulier voor de fiets of het frame invullen. Deze garantie is niet overdraagbaar aan latere kopers van de gedekte materialen en geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper. Bij het indienen van een garantieclaim onder deze voorwaarden dient de gebruiker een kopie van het aankoopdocument (de factuur) van de fiets te verstrekken aan Orbea of de dealer. Deze garantie geldt niet voor breuken of scheuren als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de fiets, het aanbrengen van niet-originele accessoires die niet worden geleverd of gemonteerd door onze fabriek of ongepaste behandeling of onderhoudshandelingen door jou als gebruiker of door een derde die namens jou handelt. De gebruiker dient het gekochte artikel in goede staat te onderhouden, volgens de instructies en aanbevelingen zoals beschreven in het instructieboekje dat bij de fiets wordt geleverd en de handleidingen die op de website van Orbea zijn gepubliceerd. Orbea heeft het recht om garantieclaims af te wijzen als deze een direct gevolg zijn van gebrekkig onderhoud door de gebruiker. Vanwege de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van een fiets op de weg of paden en de risico's die daarbij horen, geldt deze garantie alleen voor de vervanging van beschadigde onderdelen en dekt deze geen letselschade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een defect dat tijdens het gebruik ontstaat. In geval van een verkeersongeval is de garantie van Orbea ongeldig, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt.

Verwerking van een claim
Om een garantieclaim te verwerken, dient de gebruiker naar het verkooppunt te gaan waar hij/zij het artikel heeft gekocht, zodat de dealer deze garantie kan verwerken. Als het voor jou, als gebruiker, onmogelijk of overmatig moeilijk is om die dealer te bezoeken, kun je naar de dichtstbijzijnde officiële Orbea dealer om de claim te verwerken. Als reparatie onmogelijk blijkt, vervangt Orbea het gebrekkige artikel door een artikel met vergelijkbare kenmerken. Als dit, op zijn beurt, ook onmogelijk blijkt, kan Orbea, naar eigen keuze, een ander artikel van dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen aan de gebruiker leveren of de gebruiker bij de volgende bestelling een korting aanbieden voor een bedrag gelijk aan de restwaarde van het gebrekkige artikel. Deze restwaarde wordt berekend op basis van een waardevermindering van 6% per jaar ten opzichte van de oorspronkelijke verkoopprijs van het gebrekkige artikel, vanaf het jaar waarin het in het assortiment werd opgenomen. Orbea kan gepersonaliseerde artikelen in het MyO-assortiment vervangen door vergelijkbare artikelen in het huidige kleuraanbod als het gepersonaliseerde artikel niet kan worden gereproduceerd. Als het frame wordt vervangen door een artikel van dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen, geldt deze garantie niet voor de vervanging van onderdelen die op de originele fiets waren gemonteerd en niet geschikt zijn voor het vervangende artikel dat Orbea levert. De kosten van eventuele onderdelen, reserveonderdelen, accessoires en/of componenten die nodig zijn voor de uiteindelijke montage, komen voor rekening van de gebruiker Mocht het noodzakelijk blijken om het artikel naar de hoofdvestiging van Orbea te sturen, dan betaalt Orbea de verzendkosten mits de garantieclaim wordt ingediend via de dealer waar het artikel is gekocht. Orbea behoudt zich het recht voor om de genoemde verzend- en retourkosten van de gebruiker terug te vorderen als de gebruiker ervoor kiest om de garantieclaim niet via de dealer waar het artikel is gekocht of direct bij Orbea in te dienen of als de ingediende claim niet onder de garantie blijkt te vallen. De gebruiker betaalt in deze gevallen ook de arbeidskosten voor het demonteren en opnieuw monteren van het frame dat en/of de voorvork die wordt gerepareerd of vervangen, als Orbea wordt gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. Als deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een officiële dealer, komen deze kosten ook voor rekening van de gebruiker. Deze garantie is afhankelijk van de beslissing van onze monteurs over de aard van het gebrek van het artikel nadat zij het hebben bekeken.

ONGEVALLEN BELEID
In het geval van een gebroken of gebarsten frame als gevolg van externe factoren die geen verband houden met fabricagefouten, biedt Orbea een korting op een nieuw en vergelijkbaar frame tegen de volgende kortingen:

0-12 maanden na de aankoopdatum: 50% korting op de adviesprijs
13-24 maanden na de aankoopdatum: 40% korting op de adviesprijs
25-36 maanden na de aankoopdatum: 30% korting op de adviesprijs

Voorwaarden ongevallen beleid

  • De fiets moet binnen een maand na aankoop zijn geregistreerd
  • Aantonen van de factuur is vereist om service te ontvangen
  • De aankoopoptie betreft een frame dat vergelijkbaar of gelijkwaardig is aan het gebroken frame
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor de arbeidskosten in verband met montage werkzaamheden
  • De aankoopoptie wordt beschikbaar gesteld nadat het gebroken frame is geretourneerd
  • Orbea is verantwoordelijk voor het transport. Echter als de dealer niet de originele dealer is, behoudt Orbea zich het recht voor om geen transportkosten te dekken
  • Onderdelen zijn niet inbegrepen en in elk afzonderlijk geval zal Orbea een voorstel doen voor de vereiste onderdelen en accessoires
     

Orbea specialist

Orbea testcenter

Orbea onderhoud

bikefitting

klantwaardering 9.6

590