Lees klantwaardering  9,6

Voor informatie: 0341 - 25 84 10
Ma t/m vr 08:00-17:00 uur
Za 09:00-12:00 uur

Orbea garantie

Orbea bied je graag een levenslange garantie aan het einde van de standaard garantietermijn, hier zijn uiteraard wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Levenslange garantie
Als aanvulling op de wettelijke garantie biedt Orbea al haar gebruikers een levenslange garantie die volledig gratis is, deze bestaat uit een garantie zonder tijdsbeperkingen op alle frames en vaste voorvorken die zijn gemonteerd. Orbea's levenslange garantie verlengt ook de dekking tegen verf-, vernis- en corrosiefouten op alle frames en vaste voorvorken gedurende 1 extra jaar na het einde van de wettelijke garantie (met andere woorden, tot 3 jaar na de aankoop van de fiets). Bij het indienen van een claim onder de levenslange garantie van Orbea heeft de koper recht op reparatie en/of vervanging van gebroken of gebarsten frame en/of vaste voorvorken.

Voorwaarden
Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper van de fiets of frame die het online registratieformulier binnen 30 dagen na aankoop van de fiets heeft ingevuld. Deze garantie mag niet worden overgedragen aan anderen, omdat zij niet de oorspronkelijke koper zijn. Bij het indienen van een claim onder deze garantie moet de gebruiker een kopie van de verkoopfactuur voor de fiets aan Orbea of de dealer verstrekken. De garantie is in geen geval van toepassing op kapotte onderdelen die zijn ontstaan ​​door nalatig gebruik van de fiets en de montage van andere accessoires die niet door de fabriek zijn geleverd of gemonteerd, of ongepaste manipulatie- of onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of door derden namens hen. De gebruiker moet de gekochte fiets in goede staat voor gebruik houden, volgens de instructies en aanbevelingen in het instructieboekje die bij de fiets is geleverd. Orbea heeft het recht om alle claims af te wijzen die het directe gevolg zijn van slecht onderhoud door de gebruiker. Vanwege het inherente gevaar dat verbonden is aan het gebruik van een fiets op wegen of paden en het fysieke risico dat voortvloeit uit het gebruik ervan, heeft deze garantie alleen betrekking op de vervanging van getroffen onderdelen. Deze dekt dus geen persoonlijk letsel dat direct of indirect kan ontstaan door een defect aan de fiets tijdens gebruik. In geval van een verkeersongeval, ongeacht de directe oorzaak, wordt de garantie van Orbea als volledig ongeldig beschouwd.

orbea-terra-gravelbike-alma-oiz

Hoe gaat het in zijn werk?
Om een ​​claim in verband met deze garantie te verwerken, moet de gebruiker naar het verkooppunt gaan waar hij/zij de fiets heeft gekocht, zodat de dealer de wettelijke garantie kan verwerken. Als het niet mogelijk is om deze dealer te bezoeken, kan men de dichtstbijzijnde officiële Orbea dealer bezoeken om de claim in te dienen of rechtstreeks contact opnemen met Orbea. Bij het indienen van een claim onder deze garantie moet de gebruiker een kopie van de verkoopfactuur voor de fiets aan Orbea of de dealer verstrekken. Als reparaties niet mogelijk zijn, vervangt Orbea het defecte product door een ander product met vergelijkbare kenmerken. Als het niet mogelijk is om dit volgens deze voorwaarden te doen, kan Orbea ervoor kiezen om een ​​ander product aan de gebruiker te leveren met dezelfde of een betere kwaliteit. Deze dient beschikbaar te zijn in het Orbea assortiment gedurende het jaar waarin de garantieclaim wordt ingediend of Orbea kan ervoor kiezen om de gebruiker een bedrag te betalen dat evenredig is aan de waarde van het defecte product, gelijk aan de waarde van het product op het moment dat de claim is ingediend. Als het frame wordt vervangen door een ander frame van gelijke of betere kwaliteit en met dezelfde eigenschappen als die in het Orbea assortiment beschikbaar zijn gedurende het jaar waarin de garantieclaim wordt ingediend, dekt deze garantie in geen enkel opzicht de vervanging van een onderdeel dat niet compatibel is met het door Orbea geleverde product. De gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten van alle soorten onderdelen, accessoires en componenten die nodig zijn voor de uiteindelijke montage. Als het nodig is om het product naar de faciliteiten van Orbea te sturen, dekt Orbea de transportkosten zolang de garantieclaim is ingediend bij de dealer bij wie het product is gekocht. Orbea behoudt het recht om de gebruiker verantwoordelijk te houden voor deze transportkosten en de kosten voor het retourneren van het product als de gebruiker besluit de garantieclaim in te dienen bij een andere dealer dan degene bij wie de fiets is gekocht of rechtstreeks bij Orbea, of als de garantie de claim van de gebruiker niet dekt. De gebruiker moet in alle gevallen ook de kosten betalen van de arbeid die nodig is om het frame en/of de vork welke moet worden gerepareerd of vervangen moet worden te demonteren en weer in elkaar te zetten als Orbea wordt gevraagd om deze werkzaamheden uit te voeren. Evenzo, als een officiële dealer wordt gevraagd om deze diensten te verlenen, is de gebruiker verantwoordelijk voor de kosten van deze werkzaamheden. Deze garantie is onderworpen aan de beslissing van onze technici met betrekking tot de aard van de non-conformiteit van het product, na het betreffende onderdeel te hebben bestudeerd.

Ongevallen beleid
In het geval van een gebroken of gebarsten frame als gevolg van externe factoren die geen verband houden met fabricagefouten, biedt Orbea een korting op een nieuw en vergelijkbaar frame tegen de volgende kortingen:

0-12 maanden na de aankoopdatum: 50% korting op de adviesprijs
13-24 maanden na de aankoopdatum: 40% korting op de adviesprijs
25-36 maanden na de aankoopdatum: 30% korting op de adviesprijs

Voorwaarden ongevallen beleid

  • De fiets moet binnen een maand na aankoop zijn geregistreerd
  • Aantonen van de factuur is vereist om service te ontvangen
  • De aankoopoptie betreft een frame dat vergelijkbaar of gelijkwaardig is aan het gebroken frame
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor de arbeidskosten in verband met montage werkzaamheden
  • De aankoopoptie wordt beschikbaar gesteld nadat het gebroken frame is geretourneerd
  • Orbea is verantwoordelijk voor het transport. Echter als de dealer niet de originele dealer is, behoudt Orbea zich het recht voor om geen transportkosten te dekken
  • Onderdelen zijn niet inbegrepen en in elk afzonderlijk geval zal Orbea een voorstel doen voor de vereiste onderdelen en accessoires
     
590